Välkommen till Bergö hembygdsmuseums sida.

Klockargården byggdes 1856 som bostad för byns dåvarande klockare Johan Erik Munch. Han bodde på gården som första innehavare under åren 1856 - 1860. Efter Munch innehades klockartjänsten av  Staf, Karl Dahlström, Gabriel Nordman och Erik Nordman.

Benjamin Stoor från Malax fick klockartjänsten 1866 och flyttade med familjen till Bergö. I samband med flytten tog han släktnamnet Molander. Han bodde i gården fram till sin död 1902. Hans dotter Maria Molander utbildade sig i Helsingfors på kommunens bekostnad till barnmorska år 1904 och bodde i gården fram till 1935.

Maria Molander donerade gården till då nybildade Bergö fornminnesförening den 7 augusti 1942. Gården har allt sedan dess verkat som museum och drivs av Bergö fornminnesförening r.f.

Öppet: Lördag 17.09.2022 kl 11:00-14:00

Övriga tider enligt överenskommelse på telefon 0400-165685 eller e-mail: pererik.berglund(at)netikka.fi

Entréavgifter:

2 € /vuxen, 1 € /barn

Guidning:

Enligt överenskommelse.

Tillgänglighet:

Byggnaderna är ej tillgängliga för rörelsehindrade.