År 1917 såddes en gran i Brunnsparken i Helsingfors. När Finland 1967 fyllde 50 år planterades över 30000 granar, som drivits upp från självständighetsgranens frön och tradiotionen fortsätter. Malax kommun skall i år 2017 plantera 15 st Framtidens granar främst i skolor och daghem. Fritids- och kulturnämnden i Malax har bestämt att Framtidens granar även kunde planteras vid:

Norrback bystuga, UF Strimman, Brinkens museum, Kvarkens båtmuseum, Hembygdsgården Arstu och Bergö hembygdsmuseum.

 

 

Den 12 maj 2017 planterade vi Framtidens gran vid Bergö hembygdsmuseum.

 

Ellen Berglund planterar Framtidens gran.

 

Framtidens gran