Öppethållningstider:

Lördag 17.09.22 kl 11:00-14:00

Övriga tider enligt överenskommelse per tel. 0400-165685 eller e-mail: pererik.berglund(at)netikka.fi

 

Besöksadress: Hamnfladavägen 36A, 66220 Bergö, Malax

 

Postadress: Norrsundsvägen 196, 66220 Bergö

 

Tillgänglighet: Byggnaderna är ej tillgängliga för rörelsehindrade