Hjalmar Molander (1888-1964)

Bergö fornminnesförening r.f. bildades år 1943 med syfte att grunda och underhålla ett hembygdsmuseum samt verka för en fortgående utökning av museets samlingar. Vid starten 1943 var det Hjalmar Molander, sonson till klockaren Benjamin Molander som höll i trådarna och fick genom donationer i byn ihop en stor del av de gamla bruksföremålen som idag finns på museet.

 

 

Styrelsen för Bergö fornminnesförenings under år 2024.

Ordf. Per-Erik Berglund

Viceordf. Magnus Molander

Sekr. Lise-Lott Flemming

Kassör Henrica West

Ledamöter: Linda West, Madelene Westerlund, Kent Söderholm.

Suppl: Björn Nyman, Van Molander, Tony West