NY BOK!

 

Boken kan beställas per telefon: 0400-165685

eller e-mail: pererik.berglund(at)netikka.fi

Pris: 20 Euro + postporto

 

 

 

 

En historisk översikt om

Det kyrkliga livet på Bergö

 

Avsikten med denna uppsats är - såsom rubriken anger - att försöka teckna en bild av det kyrkliga livet och dettas utveckling på Bergö (eller Vargö, (Ulvö) såsom ön benämndes tills år 1830.) I den mån material, som ej direkt faller inom rubrikens sfär, medtages, sker detta för att belysa förhållanden som antingen påverkat den kyrkliga utvecklingen på ön eller son äro av den art att de bilda den bakgrund, mot vilken de religiösa och kyrkliga förhållandena bör ses för att framträda på ett tydligt och begripligt sätt.

Den tidsrymd, som berörs i denna uppsats, är jämförelsevis kort. Bergö har ingen lång historia. Först under medeltiden var fast bosättning möjlig på de låga öar, som då nyligen av landhöjningen förvandlats från rev och grynnor till holmar och sedan efter 500-årig utveckling förvandlats till Bergö-landet av idag. Ortens historia är - ur en synpunkt sett - en berättelse om hur landhöjningen ständigt ställt bebyggarna inför nya, ofta på förhand ej anade överraskningar. I princip förs framställningen fram endast till år 1950. I den mån senare tilldragelser omnämns, sker detta närmast för att belysa en utveckling, som begynt redan tidigare.

 

ISBN 978-952-94-0258-8, storlek A5

Sammanställd 1954-57 av Levi Österman

Utgiven av Bergö hembygdsforskare i maj 2018

 

 

Från Wargö till Bergö är utgiven 2015 av Bergö hembygds-forskare. Boken berättar bl.a. om hur ön steg ur havet för ca 2000 år sedan, om de äldsta kända husbönderna som levde av säljakt och fiske. - Ofärds-tiderna kring förra sekelskiftet med vapen-smuggling och ett inbördeskrig som följd. - Strömmingsbådans fyrplats tillkomst. - Tillkomsten av nykterhetsföreningen som senare blev en ren ungdoms-förening  behandlas också. m.m

 

ISBN 978-952-93-5847-2, storlek A4

Boken kan beställas per telefon: 0400-165685

eller e-mail: pererik.berglund(at)netikka.fi

 

Pris: 10 € + postporto

 

 

 

Livet på Bergö förr i världen utgavs 2013 av Bergö hembygdsforskare och berättar om hur det vardagliga livet var i äldre tider på Bergö

 

ISBN 978-952-93-1794-3, storlek A5

Boken kan beställas per telefon: 0400-165685

eller e-mail: pererik.berglund(at)netikka.fi

 

Pris: 10 € + postporto